Žádný sváteční duch?Objednávky v reálném čase vám pomohou vytvořit žhavou prodejní atmosféru ve vašem obchodě!

Každoroční svátky jsou nejdůležitější prodejní příležitostí pro přeshraniční prodejce.U některých přeshraničních prodejců tvoří tržby v tomto období dokonce více než 20 % ročních tržeb.Ve srovnání s běžným, založeným na hlavním předpokladu sváteční atmosféry, i když dostanou nepotřebné marketingové informace, veřejnost zřídkakdy odmítne značkový prázdninový marketing.

Pokud mohou přeshraniční prodejci využít prázdnin a odvést dobrou práci v marketingu, mohou zmobilizovat obrovský dav spotřebitelů, aniž by museli utrácet příliš mnoho marketingu, a dosáhnout dvojnásobného výsledku s polovičním úsilím.Každoroční svátky jsou proto pro velké značky a velké prodejce časem urputného „boje“.Jak tedy mohou nezávislí prodejci webových stránek vyniknout?

Atmosférická skupina: Živé objednávky

Festivalový marketing, tedy v průběhu festivalu, s využitím psychologie konzumní dovolené spotřebitelů, komplexním využitím různých marketingových metod, k realizaci aktivit propagace produktů a značek, s cílem zlepšit prodej produktů a míru konverze obchodu.Navození sváteční atmosféry v prodejně je její velmi důležitou součástí.

Objednávky v reálném čase jsou metodou, kterou nezávislí prodejci webových stránek často používají k vytvoření atmosféry obchodu.Neustálé obnovování objednávek v reálném čase často nutí spotřebitele myslet si, že nezávislé stanice jsou velmi oblíbené a mají silný smysl pro sváteční nákupní atmosféru.Díky stádní mentalitě a vlivu sváteční atmosféry spotřebitelé nejen poleví ve své ostražitosti, ale dokonce podnítí silnou touhu nakupovat.

Za druhé, objednávky v reálném čase mohou také hrát pro spotřebitele hlavní roli.Někteří spotřebitelé budou hledat odpovídající produkty kvůli zprávám o objednávkách v reálném čase.To může zvýšit možnost nákupu produktu, což je výhodné pro zvýšení prodeje oblíbených produktů.

Konečně, objednávky v reálném čase nejsou patentem svátků.V každodenním provozu nezávislých stanic je zřejmá i role objednávek v reálném čase.Horká prodejní atmosféra a informační vedení mohou do určité míry snížit psychickou obrannou linii spotřebitelů a zvýšit objem prodeje obchodu.

Když prodejce zapne funkci objednávek v reálném čase, každých 10 sekund se v přední části obchodu zobrazí produkty placené objednávky, což vytvoří žhavou prodejní atmosféru pro obchod a zvýší touhu spotřebitelů nakupovat.

Jak vytvořit sváteční atmosféru ve vašem obchodě

Kromě vytváření atmosféry prostřednictvím objednávek v reálném čase jsou velké propagační plakáty a výzdoba obchodů také důležitými způsoby, jak vytvořit slavnostní atmosféru v obchodě.Některým místům musí prodejci věnovat zvláštní pozornost.První je velký propagační plakát.Při koncipování obrázků musí prodejci rozlišovat prioritu, produkt je nejdůležitější a všechny návrhy by se měly točit kolem produktu.

Prodejci by se měli vyvarovat míchání všech zvonků a píšťalek, které mohou přitáhnout pozornost spotřebitelů.Spotřebitelé však také nebudou schopni najít klíčové body.Když spotřebitelé nemohou v krátké době získat propagační informace, které chtějí, mohou přímo ignorovat informace na plakátech nebo dokonce přímo opustit webovou stránku.Podobně i výzdoba prodejny se musí řídit zásadou nápadnosti produktu.

Za druhé, při výběru barev dekorace obchodu se snažte jako hlavní barvu použít teplé barvy, jako je červená a oranžová.Podle vlivu barvy na psychologii spotřebitele může červená dát lidem pocit iracionality a pro spotřebitele je snazší získat impuls ke koupi.A studené barvy, jako je modrá, šedá atd., spotřebitele uklidní, což může vést ke snížení konečné sazby nákupu.

Kromě zohlednění psychologických faktorů spotřebitele musí prodejci samozřejmě zvážit také celkový účinek obchodu a vlastnosti produktu.Pokud prodejce prodává zdravotnické výrobky, teplé barvy nejsou vhodné.To vytváří na spotřebitele neprofesionální dojem, což snižuje důvěru spotřebitelů.

Konečně, každý festival má své vlastní charakteristiky a pamětní význam, takže prodejce potřebuje vyzdobit obchod odlišně podle charakteristik festivalu.Například o Vánocích se vhodně přidávají prvky jako sněhové vločky, stuhy, zvonky, losi atd.;na Den matek budou dobrou volbou i karafiáty jako pomocné prvky obchodu.Cílená výzdoba prodejny může spotřebitele důkladněji ponořit do sváteční atmosféry.

Atmosféra prodejny samozřejmě ovlivňuje spotřebitele především vizuálně a emocionálně, ale nakonec jsou to skutečné slevy prodejců, které mohou na spotřebitele zapůsobit.


Čas odeslání: Červenec-05-2022